Pagsulat ng Sanaysay: 1st runner-up

Theme : Sa Kalikasang Deteryorado, Estudyante anong papel mo ?

Sa ating panahon ngayon, nauuso na at tila laganap ang ibat-ibang klaseng diskriminasyon, diskriminasyon batay sa lahi, sa kasarian, sa pamilyang pinanggalingan at sa kung anu-ano pang kadahilanan na nagiging sangkap upang ang ating kalikasan ay maging deteryorado. Pero paano nga ba natin matutukoy ang ating papel sa ating lipunan kung tayo ay estudyante pa lamang na umaasa sa kita at sahod ng ating mga magulang.

Paulit-ulit na nating naririnig ang kasabihang inusal ng ating pambansang bayani na si Jose Rizal “Ang kabataan ang pag-asa ng bayan” kaya sa ating henerasyon ngayon ay totoong binibigyang pansin ang edukasyon upang maging susi sa kaunlaran at pagkakaroon ng pag-asa sa ating bayan.

Estudyante ako at ano nga ba ang papel ko sa isang kalikasang deteryorado na aking kinalakhan at ginagalawan. Katulad ng lahat ng bagay, ang ating papel sa lipunan ay nagsisimula sa maliit . Ang simple at maayos nating pagtatapon ng ating kalat sa wastong tapunan, ang pagbibigay respeto sa ating mga guro at mga magulang, ito ay ilan lamang sa malaking bahagi na ating gagampanan upang kahit paano ay malunasan natin ang pagkadeteryorado ng ating kalikasan. Ang papel natin bilang estudyante na nakakatungtong sa gusali ng ating paaralan, nakakahawak ng lapis at papel ay hindi lamang natatapos sa pagsulat atpagbasa kailangan natin ng matamang simpatya sa ating lipunan at kalikasan. Hindi natin dapat isangkalan na tayo ay estudyante lamang at wala pang kakayahan. Mali ! Ang dapat nating gawin ay simulan ang pagbabago mula sa kaibuturan ng ating puso, mula sa ating sarili. Mang una tayo sa tamang gawi, isipin ang tama at huwag ang mali, makiisa sa mga adhika ng mga lokal na sangay ng gobyerno na iwasto ang ating tamang asal at gawa, bawasan ang magraklamo at makipag-argumento sa mga awtoridad dahil sila ay nagpapatupad lamang ng batas at obligasyon nilang hulihin ang mga nakikitang mali.

At panghuli, ang papel na ginagampanan natin bilang isang estudyante ay totoong maliit ngunit ang paggawa ng tama ay nagiging malaki kung tayo ay makahihikayat ng ating kapwa sa pamamagitan ng paggawa ng tama, tiyak na ang magiging resulta nito ay ang pag-unlad at pagbabago sa tinawag nating kalikasang deteryorado.

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s